Home
Archive
Guestbook

Hoe ons na ander KYK en veroordeel!!

1 Sam 16:7
Maar Hy sê vir Samuel: “Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want Ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike

En hoe vinning is ons nie om mense te veroordeel vir hoe hulle lyk en aantrek nie. Ja sekerlik is dit lekker om netjies aan te trek as jy kerk toe gaan, maar moet nie die veroordeel wat met 'n jean daar aar aankom nie.
Bottom line is ons verloor fokus deur te kyk na die uiterlike i.p.v om 'n persoonlike en hegte verhouding met God te bou!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Let your light shine!

MAT 5:16 Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.

Famed philosopher and orator Edmund Burke once said, 'All that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.' It's true. Doing nothing is easy, but it's also dangerous. Where there is no opposition to evil, evil will multiply.

We all fall into the trap of complaining about the things that are wrong. But complaining does nothing except discourage us even more. It changes nothing because there is no positive power in it.

Imagine what a mess the world would be if all God did was complain about everything that has gone wrong since He created it. But the Father doesn't complain. He continues to be good and work for justice. Evil is powerful, but good is more powerful.

We need to stop and realize that God has chosen to work on this earth through His children, you and me. His light is inside us and we can't afford to do nothing. We must let our light shine, no matter what, as we live our lives doing good in His name.

Prayer Starter: Lord, it's very easy to sit back and do nothing, but it's so much better to actively let Your light shine. Help me stand in opposition to evil, and act on Your goodness every chance I get.

From Joyce Meyer's book: Promises for Your Everyday Life - a Daily Devotional

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wag voor jou mond!

Hoe maklik sê ons nie iets in 'n oomblik van woed wat jy later berou nie! Woorde se skade dra langer as wat die wonde van 'n hou met 'n stok vat om te genees!

Spreuke 10:19 (Bybel vir almal) sê dit so duidelik: Die mens wat baie praat, sê maklik verkeerde dinge, die mens wat versigtig is en dink voordat hy praat, is verstandig.  

'n Lam is die enigste dier wat ek van weet wat nie terugbaklei as dit geslag word nie.

Is dit hoekom in die Bybel word verwys na Jesus as die Lam van God? Hy het nooit teruggepraat of weerstand gebied gedurende Sy verhoor en Kruisiging nie.

Waar jy ook al vandag gaan, onthou dat Jesus valslik deur mense, die kerk, en die owerhede beskuldig was, maar hy het nooit iets gesê nie.

Laat jou dade en aksies wys wie en wat jy is!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besluite

Jes 30:21 -  Hier is die Pad, Loop hierlangs

Die weg na God het nie kort paaie nie! Luister na die Here en Hy sal vir jou die regte pad wys! Hoe luister jy? In afsondering en stilte. God se woord kom nie uit 'n gejaagdheid nie. As jy twyfel moet dan nie! Die gewoonte van alles moet nou gedoen word, en alles moet vinniger en haastiger is beslis nie van God af nie!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAT Lê VOOR VIR DIE DAG?

Ons kan nie voorbereid wees om elke uitdaging / situasie wat na ons toe kom te hanteer nie, veral as as ons nie beheer het daaroor nie.

Dra elke dag op aan God. Hy is reeds by jou!
 
Sy liefde vir ons bring elke keer nuwe hoop!

Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie (Mark 6:50)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fil 3:20-21

Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as Verlosser verwag. Deur die krag waarmee Hy alles aan Homself onderwerp, sal Hy ons nederige liggame verander om soos sy verheerlikte liggaam te wees.

 Burgerskap - Wat beteken dit?

Burgerskap is iets wat ’n land aan jou toeken en daarmee word gesê dat jy daar mag bly en al die voorregte van daardie land geniet soos bv. om skool te mag gaan in die staatskole (selfs sonder om te betaal as jy kan bewys dat jy dit nie kan bekostig nie), staats-hospitale te besoek teen ’n baie lae koste, polisie beskerming te hê, universiteite by te woon, te stem in verkiesings, ens.


Party lande se burgerskap is eintlik baie waardevol, meer as ander lande.  Bv. baie mense sal graag Amerikaanse-burgerskap wil hê, die sogenaamde “Green Card”, aangesien jy dan ook geen visums vir ander lande benodig nie.

Party mense gaan woon in ander lande vir ’n paar jaar (emigreer) en kry dan dubbele burgerskap.  Dis vir die meeste mense die veiligste opsie, want as iets sleg in een land gebeur, kan hulle dan sonder veel moeite in die ander land gaan bly.

Fil. 3 sê ook dat gelowiges dubbele burgerskap het.  Burgers van die land waarin hulle bly en burgers van die hemel.

oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo


Die KONING het nog 'n skuif oor!

Jare gelede, in die beroemde Louvre Museum in Parys was daar ‘n skildery met die titel “skaakmat”.
 Dit het die satan uitgebeeld wat smalend oor sy skaak-opponent uittroon, omdat hy sy opponent se siel gewen het. Die opponenet word uitgebeeld as ‘n jong man, sy kop gebuig in vernedering – hy’s verslaan en verslae. Sy gesig is vertrek van pyn – en die satan lag oorwinnend. Daar’s ‘n paar stukkies oor op die skaakbord en die woord “ skaakmat” staan oor die skildery geskryf.
‘n Ouerige man stap deur die Louvre en stop by die sataniese skaakspel. Doodstil staan hy vir lank die prent net en bekyk. Toe hy skielik lewe kry en begin uitroep: “ dit is ‘n leuen, dit is ‘n leuen!”. Ander mense in die gallery het kom kyk wat aangaan. Wat is die leuen vra hulle terwyl hy aangaan om dit uit te roep. Die kurator van die museum daag op. “ Meneer is hier ‘n probleem, kan ek help?”. Die man kyk die kurator in die oë en sȇ: “ ek is die Franse skaakkampioen – ek sȇ vir jou dit is ‘n leuen!”.
 Die kurator was nog steeds verward – wat is ‘n leuen? Die man wys na die skaakbord en sȇ: “ die skilder sal die skildery moet verander, of hy sal die title moet verander. Kyk, die spel is nie oor nie, dit is ‘n leuen, dit is nie skaakmat nie, die KONING het nog ‘n skuif!”
- ‘n Klein seuntjie met 2 vissies en 5 brode en duisend mense. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif, en hulle tel 12 mandjies kos na die tyd op.
 - ‘n man met die naam Daniël word gegooi in ‘n kuil vol honger leeus. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif oor! - Jesus kom by die graf van Lasarus. Hy’s al 3 dae dood. Die graf ruik sleg. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif oor.
 - Die vrou by die put, moet deur mans met klippe doodgegooi word. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif oor. “Gaan en moenie langer sondig nie!” - Die moordenaars saam met Jesus aan die kruis. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif oor. “ Vandag sal jy saam met my in die Paradys wees.”
- Op Goeie Vrydag word die Lam geslag. Die mense skreeu veroordelend – “ Kruisig Hom, kruisig Hom.” Hulle spot Hom en slaan Hom. Hulle spoeg Hom en kap Hom met spykers vas aan die kruis. Jesus skreeu met ‘n hortende asemteug en gebarste lippe dit uit: “ Eloi, Eloi lama sabagtani - my God, my God waarom het U my verlaat?” Eenkant staan mense en sȇ: “ ja ander kon Hy red, maar Homself kan Hy nie red nie”. Dit is verby, skaakmat, gaan maar huis toe – satan leuen smalend oor die skouer van die mens, alles is verby, maar dan kom die opstanding Sondag en ek en jy weet. Dit lyk soos skaakmat, maar dit is ‘n leuen, want die KONING het nog ‘n skuif oor!
 Die land is in ‘n gemors. Moorde vind orals plaas. Kinders word wreed verkrag. Mense verloor hul werke, huise, huwelike, lewens, self respek, waardes, morele, harte en verstand…jou lewe is ‘n gemors. Jy soek, jy klop, jy roep…jy huil, jy lag, jy raak kwaad….jy voel leeg. Jy voel verlore. Jy soek jou voetspore, maar vind verdwaalde paaie. Satan staan en lag. Dis verby. Sluk daai pil, trek die sneller, gee daai tree oor die rand…vrees is aan die orde van die dag. Vrees bepaal jou kom en jou gaan. Vrees jou lewe, vrees vir jou medemens, vrees vir jouself, vrees vir jou gedagtes, vrees vir jou omstandighede, vrees vir mȏre, vrees vir die herinnering van gister, vrees vir die omstandighede van vandag. VREES….Maar die spel is nie oor nie!!!
 
DIE KONING HET NOG ‘N SKUIF OOR !!!!!!!!

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo

Dankie Here. Dankie Vader dat ons hierdie oggend kon wakker word uit 'n warm bed. Dankie Here dat ek iets het om net-nou te eet, al is dit nie 'n vyfster maaltyd nie. Dankie dat ek na 'n werk toe kan gaan, al voel ek soms ongelukkig - en dis dalk weens my eie onvergenoegdheid. Dankie Here, dat ons gratis suurstof kan inasem, dankie dat U in meer voorsien as wat geld kan koop. Dankie Here, dat ek kan lewe op hierdie oomblik, al is ek miskien siek. Dankie Here, dat ons in 'n ongelooflike land kan bly, al is ons soms bekommerd. Dankie Here, dat ons die beste klimaat in die wêreld het, dat ons nie in 'n oorlog gewikkel is soos baie ander lande nie. Dankie Here, dat U ons beskerm, maar ook by ons staan as iets verkeerd geloop het. Dankie Here, dat ons só baie geleenthede het in Suid-Afrika, en Here, bo alles, dankie dat ons herlewing in ons land sien, op 'n skaal wat ons nog nooit voorheen gesien het nie. Dankie Here, dat ons U hier openlik kan aanbid, rugbystadions kan volpak en uit volle bors U Naam uitsing en uitjubel. Dankie Here, dat U vir ons geliefdes gee aan wie ons verbind kan wees. Dankie Here, dat ons in 'n verhouding met U kan staan, en dat ons kan weet U is aan ons kant. Dankie Here, dat U die beste vir ons in gedagte het, en nie elke gebed verhoor wat ons uit onkunde en selfsug bid nie. Dankie Here, dat U die toekoms ken, en daarvolgens vir ons deure oop en toe maak. Dankie Here, dat U nie swig voor ons aardse, sondige begeertes nie, maar U soewereiniteit en integriteit laat geld. Dankie Vader, as ons soms tot die besef kom, dat dit baie, baie goed met ons gaan, al sien ons dit nie altyd raak nie. Ons dank U, in die Naam van Jesus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan
hulle behoort die koninkryk van die hemel Mattheus 5:3 (1983
)
.
.
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven
 Mathew 5:3 (NIV)
---------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------
Seëninge begin as God eerste in jou lewe is, as God jou Koning is en jy weet dat Hy jou lewe regeer.

Ons kan die vraag vra:

Wie of wat is vir jou die belangrikste in jou lewe?
Wat is vir jou die belangrikste skat in jou lewe?

As jy nou moet kies, wat die belangrikste in jou lewe is, Sal jy dadelik kan sê:

God is die belangrikste!
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Blessings start when God is first in your life. When God is your King and you know that He rules your life.

We can ask the question: Who or what is the most important in your life?

What is the most important treasure in your life?

If you have to choose what the most important in your life is, will be able to say you immediately:

God is the most important!

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIE geloof dan is 'n vaste vertroue op
 die dinge wat ons hoop, 'n bewys van
 die dinge wat ons nie sien nie. 
 Hebreërs 11:1 (1953)
.
.
.
Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see Hebrew 11:1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In ons allerdaagse lewens sien ons elke
 dag die grooste voorbeeld van geloof!
 ‘n Klein kindjie wat sy ouers onvoorwaarlik vetrou! Die Here sê dat ons Hom elke dag onvoorwarlik moet vertrou en al ons probleme en uitdagings aan Hom moet toevertrou. Geloof word weer deur middle van gebed gebou en behou!
.
.
.
.
.
.
.
.
Daily we see the greatest example of faith, a Child trusting his parents unconditionally! God says that we have put our trust in Him and have faith that He will take care of us. Faith gets build by prayer and also get sustained by prayer.


    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word,Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Mattheus 7:7-8 (1953).
.
.
.
.
.
Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; he who seeks finds; and to him who knocks, the door will be opened. Mathew 7:7-8 (NIV)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
John Wesley het gesê dit lyk vir hom asof God Homself beperk het tot ons gebedslewe. Dit is asof God besluit het Hy doen niks vir die mensdom tensy iemand Hom vra nie.

Gebed is on dryfveer en nie net ‘n versoeklys wat jy by God indien nie. Bid is ‘n belydenis van jou swakhied en om God se genade deur die Gees te vra.

God moet vir alles gedank word, geestelik en liggaamlik en gebed is een van die manier om dit te doen!  
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
John Wesley once said that it appears that God limits Himself to our prayer live. It is as if God has decided to do nothing for the mankind except if someone asks Him.

Prayer is our motivation and not only a list of requests that we present to God. Prayer is a confession of our weaknesses and to ask Gods grace through the Holy Spirit.

We must thank God for everything, spiritual and physical and prayer is one of the ways of doing it.

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOoEk dank God vir die voorreg wat ek gehad het om MMC2010 by te woon. Dit was 'n onbeskryflike ervaring. Vir die mense wat vir ons gebid het, baie dankie, God het beslis die bussie se stuurwiel in sy hande gehad!

I thank God for the indescribable privilege I had to attend the MMC2010. For the people that prayed for us – thank you. God for sure had the steering wheel of the bus in his hands

Ek sal van vanmiddag (14 April 2010) by die Angus Bachan se Mighty Men Conference wees. As jy hierdie lees vra ek dat jy asseblief vir die verrigtinge en ons rit sal bid.

From today (14 April 2010) i will be at the Angus Bachan's Mighty Men Conference. When you read this can I ask you to pray for the conference and our journey.

Beloftes van God! / Promises  of God!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie. Romeine 10:11 (1953)

Die Skrif sê tog: "Niemand wat in Hom glo, sal teleurgestel word nie." Romeine 10:11 (1983)
.
.
.
.
.
.
.
As the Scripture says, "Anyone who trusts in him will never be put to shame Romans 10:11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het jy al die opmerking gehoor?

Wel, ek hoop darem ek haal die hemel.

Ek dink ek het ‘n goeie kans.

Ek probeer om die hemel te haal.

Ek dink darem die Here sal my ‘n kans gee.

Die Here sê vir ons dat elkeen wat glo nie teleurgestel sal word nie! Daar is net een iets wat ingedagte gehou moet word. Jy moet 100% glo!

 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Have you heard the following remarks?

I hope I will make it to Heaven.

I think I have a good change.

I think God will give me a change.

God says to us that everyone that believes will not be disappointed. There is only one thing to keep in mind. You have to believe 100%

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En julle moet die HERE julle God dien; dan sal Hy jou brood en jou water seën, en Ek sal siektes uit jou midde verwyder. Exodus 23:25.
.
.
.
And ye shall serve the LORD your God, and he shall bless thy bread, and thy water; and I will take sickness away from the midst of thee. Exodus 23:25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Here se opdrag aan ons is duidelik. As ons in ons lewens toepas wat Hy in Sy Woord vir ons beveel oor hoe om te lewe en hoe om teen ander op te tree dan sal hy ons seën.

In Exodus 23 word daar duidelike opdragte gegee van hoe ons moet leef! Dit begin by dat jy nie valse gerugte oor ander mag rond vertel nie, Jy mag nie wat reg is verdraai omdat die meerderheid dit anders wil sien en hoor nie,  Dit gaan dan ook verder om aan ons te sê hoe om ons werk te doen.

Hy sê ook verder dat Hy vir ons sal beskerm en bring na die plek waar Hy ons wil hê.

Staan op en volg die Here en Hy sal vir jou gee wat jy moet hê en jou behoed en bewaar!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
The instructions that God give us are very clear. If you apply what He tells us in His word to how we must live and treat others He will bless us.

In Exodus 23 we are given clear instructions to how to live. It starts with that we are not to spread untrue rumour about others and we are not to twist the truth because the majority wants it a different way. It also goes further to tell us to how we have to do our jobs.

He also say that He will protect us and he will take us to where He wants us to be.

Get up and follow God and He will protect us!

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOoToe het Hy vir almal gesê: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Lukas 9: 23-24Then he said to them all: "If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will save it. Luke 9:23-24
 Elke mens het ‘n wil. ‘n Wil om keuses te maak wat wat jou bestaan ek toekoms sal maak of breek! Net so kan jy kies of jy jouself aan God gaan oorgee en Hom toelaat om jou lewe te te bestuur. As jy jouself aan God oorgee gee alles aan God. Jou probreme wat jy tans het, jou ambisies vir jou toekoms, jou vrese, jou swakhede, jou drome, jou slegte gewoontes en kwellings.

Plaas God agter die stuur van jou lewe!
Everyone has got will to make decisions about your livelihood that will make or break you future.  You can also make the decision to give you live to God and allow him to manage your life. When you give you live to God Give him everything. Your problems, your ambitions, your fears, your weak points, your dreams, your bad habits and worries.

Put God at the helm of your live!

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo


Beloftes van God! / Promises  of God!


Die hemel en die aarde sal vergaan, maar
 my woorde nooit  - Mattheus 24:35
Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.  --
Mat 24:35
Die Bybel – lees dit soos dit geskryf is,  glo soos dit geskryf staan, doen soos dit geskryf staan, dan sal jy ontvang soos dit geskryf
staan. – F Bjork.
The Bible – read as it written, believe it as it is written; do as it is written, then you will receive as it is written.  – F Bjork.

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo


Die waarheid hou vir altyd, die leuen net 'n oomblik. Speuke 12:19Truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment. Provebs 12:19
Een van die dinge wat God haat is ‘n leunaar. Wanneer God vir ons sê ons mag nie iets doen nie moet ons nooit vergeet dat dit vir ons eie beswil is nie. Self ‘n vinnige witleuntjie gee Satan ‘n vashou aan jou en jy gaan teen wat God ons bevel. Al is dit partykeer hoe moeilik praat erder die waarheid. Jou leun gaan teen jou draai wanneer jy dit die minste verwag.A liar is one person God has no love for. When God tells us that we are not allowed to do certain things it is for our own good. Even a quick white lie gives God a grip on us and we are going against God. Even if it is sometimes very difficult rather speak the truth. Your lie wil catch up with you when you expect it the least.

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo


Beloftes van God! / Promises  of God! (06-04-2010)

Dinsdag / Tuesday 06-04-2010

Wysheid begin met die dien van die Here; wie die Heilige ken, het werklik insig.

As jy wysheid het, sal jy lank lewe, jou lewensjare sal vermeerder word.

As jy wysheid het, het jy self die voordeel daarvan; as jy 'n ligsinnige mens
is, dra jy alleen die las. Spreuke 9:10-12
The fear of the LORD is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding
For through Me your days will be many, and years will be added to your life.
If you are wise, your wisdom will reward you; if you are a mocker, you alone will suffer
– Pro 9:10 – 12 (NIV)

Mense sê soms dat Christene se oë
so op die hemel gerig is dat hulle
geen doel hier op aarde dien nie.
Ongelukkig is Hierdie woorde
dikwels waar. Baie dissipels laat
nie hulle geloof prakties tot uiting
kom nie. Dit gebeur omdat hulle
nie hulle konsep van die lewe
verdiep nie. Wanneer jy jou uitkyk
op die lewe verbreed en jou begrip van die lewe verdiep, sal dit jou lei tot geestelike groei. Elke faset van jou daaglikse lewe sal deur hierdie groei positief beinvloed word. Wanneer jy in  genade groei en jou liefde vir God toeneem, sal dit jou dring om na jou medemens uit te reik. Die Christelike geloof, soos dit geopenbaar word in
diens, durf nooit staties wees nie. Dit moet altyd groei, dinamies wees en op baie maniere geopenbaar word. Wanneer jou kennis van Christus toeneem en jou liefde vir Hom verdiep, sal jy al hoe meer bewus word van hierdie groot taak
en wonder waartoe Hy jou geroep het.

Gebed My Here en my God, namate my liefde vir U toeneem, groei ook my begrip van die lewe. Dankie daarvoor.

Radio Tygerberg – Boodskap van die Dag
People say that that sometimes Christian’s eyes are only on heaven and that they serves no purpose on earth! Unfortunately this sometimes is true because many disciples do not apply their faith practically This happens when they do not deepen their concept of life. When you start to expand and deepen your outlook on life your spiritual life will start to grow.

Every facet in your daily live will start to grow and will be influenced positively.

When you grow through the grace and your
love of God grows you will start to feel the
 urge to reach out to your fellow-man. The Christian faith as revealed in service can
never be static. It must grow, be dynamic
and must be brought out in many ways.
When your knowledge of God deepens you
will more and more realize how big and wonderful the task is you have been called
for by God.Prayer: My Lord, as my love for You
increase also grow my understanding of live. Thank you for that!

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo

Maandag / Monday 05-04-2010

Maar Jesus sê vir hulle: "Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie   - Johannes 6:35Then Jesus declared, "I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty  -   John 6:35
“Daar is meer honger in die wêreld vir liefde en waardering as vir brood...Die armoede om ongewens, ongeliefd, onversorg en vergeet te word, is die grootste armoede.”  - Moeder Teresa van KolkataThere is more hunger in the world for love and appreciation than  for bread … The indigence not to be unwanted, unloved, uncared for and forgotten is one of the biggest needs. Mother Teresa of Kolkata

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOoPaasfees  /  Easter 2010

Sondag / Sunday 04-04-2010Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Mattheus 28:2

Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het.. Mattheus 28:6a
There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and, going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. Mathew 28:2

He is not here; he has risen, just as he said. Mathew 28:6a
Met Jesus se opstanding is alles oorwin. Jesus se sterwe en opstanding was vir my en jou! Hy is ons pad na die ewige lewe!The resurrection of Jesus vanquished everything. Jesus’ death and resurrection was for you and me! He is our way to eternal life.

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo
Saterdag / Saturday 03-04-2010

Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die Fariseërs by Pilatus gekom en vir hom gesê: "Meneer, ons onthou dat toe daardie bedrieër nog geleef het, hy gesê het: 'Na drie dae sal ek uit die dood opgewek word.’ Gee dan bevel dat die graf drie dae veilig bewaak word, sodat sy dissipels hom nie dalk kom steel en vir die mense vertel: 'Hy is uit die dood opgewek' nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste." Pilatus antwoord hulle: "Hier is vir julle 'n wag; gaan beveilig die graf so goed as julle kan. Hulle het toe gegaan en die graf beveilig deur die klip te verseël en die wag daar te laat bly" Mattheus 27:62-66The next day, the one after Preparation Day, the chief priests and the Pharisees went to Pilate. "Sir," they said, "we remember that while he was still alive that deceiver said, 'After three days I will rise again. 'So give the order for the tomb to be made secure until the third day. Otherwise, his disciples may come and steal the body and tell the people that he has been raised from the dead. This last deception will be worse than the first." "Take a guard," Pilate answered. "Go, make the tomb as secure as you know how." So they went and made the tomb secure by putting a seal on the stone and posting the guard. Mathew 27:62-66 (NIV)
Daar word nie veel gesê wat gebeur het nadat Jesus begrawe was nie. In Mattheus word daar wel melding gemaak dat die Fariseërs en priesterhoofde versoek het dat Jesus se graf bewaak en verseël moes word uit vrees dat daar fuilspel kon plaasvind en dat Sy dissipels Sy liggaam sou verwyder om die voorspelling van 'Na drie dae sal ek uit die dood opgewek word’ te bewaarheid.

Almal van ons het al ‘n geliefde aan die dood afgestaan en die harsteer is en bly vir ‘n geruime tyd daarna. As ons vir ‘n oomblik terugsit en ons oë toe maak en ons gedagtes laat gaan sou dit daardie daaropvolgende dae ook dieselfde gewees het vir Maria, Josef (Jesus se Pa) en Sy dissipels en friende.

Ons in teenstelling moet bly wees en die Here dank dat Hy sy enigste seun aan die dood afgestaan het vir ons sondes! Ja ons moet elke dag dankbaar wees daarvoor, maar is ‘n erediens Vrydag oggend genoeg? Wat doen ons dan vir die res van die dag en 3 daaropvolgende dae?
Not much has been said on what happened after Jesus was buried. In Mathew it does get mentioned that the Pharisees and chief priests requested that the grave Jesus was in guarded and sealed to prevent His disciples from sealing his body to ensure the prediction that Jesus made did come true.

All of us have already lost a love one and the heart ache stays for a long time. If we go and sit back and close our eyes and let our thoughts go to the days following Jesus’ death it would have been the same for Maria, Josef (Jesus’ father), his disciples and friends to.

We in contrast to this have to be glad that God gave his only Son to die for our sins! Yes we have to be thankful for it every day of our lives, but is a church service on a Friday morning enough What are we doing for the rest of the day and the day following to his resurrection?

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo


Vrydag  02-04-2010

Jesus het hard uitgeroep: "Vader, in u hande gee Ek my gees oor." Na hierdie woorde het Hy die laaste asem uitgeblaas. Lukas 23:46

Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Markus 15:37
Goeie Vrydag – die dag waarop daar wêreldwyd deur Christene Jesus Christus se sterwe gedenk en gevier word.

Jesus het fisies en emosioneel erg gely op hierdie dag.  Hy was behandel asof Hy ‘n misdadiger is.

Hy was gegesel, met stoke geslaan, op gespoeg, moes selfs sy kruis deur die strate dra todat hy nie meer krag gehad het nie. Daar was spyker deur sy hande en voete geslaan, ‘n Doringkroon op sy kop vasgedruk.

 Hy het sekerlik ‘n gevoel van magteloosheid gehad omdat niemand sy goeie bedoelinge verstaan het nie.

Hy het self gevoel God het Hom verlaat.

Jesus het hierdie alles gedoen dat ons nie vir ons sondes hoef te betaal nie maar die ewige lewe kan hê.

Here vandag herdenk ons dat Jy jou Seun gestuur het en opgeoffer het om ons van ons sondes te verlos. Dankie daarvoor Here. Amen


Friday 02-04-2009

Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. Luke 23:46

With a loud cry, Jesus breathed his last. Mark 15:37
Good Friday is the day where Christians commemorate and honour the death of Jesus Christ

Jesus suffered a lot on this day – emotionally and physically. He was also treated as a criminal.

He was beaten, spat on, had a crown of thorns put on his head and had to carry his own cross till he could not do so anymore. They nailed him to the cross through his hand and feet.

He must have had a feeling of powerlessness because nobody understood his intentions.

He even had the feeling that God abandoned Him.

Jesus did all of this so that we would not have to pay for our sins.

Dear God today we commemorate that you send you son to die for our sins and that we can have internal live. Thank you for that God. Amen

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOoBeloftes van God! (Thursday  1-04-2010)

Dié God is ons God vir altyd; Hy sal ons altyd lei. Psalm 48:15 (1983)

dat hierdie God onse God is, vir ewig en altyd; Hý sal ons lei tot die dood toe. Psalm 48:14 (1953)
God is on gids met elke tree en asemteug wat on gee!!

Ons weet nie wat volgende in ons lewens gaan gebeur nie, maar God sal ons elke slag in die regte rigting stuur.

God sal ons aanhou lei self deur die dood.

Daar is geen rede om bekomerd te wees nie ons moet net God se teenwoordigheid geniet en Hom toelaat om ons te lei op die pad wat Hy met ons wil loop!

Promises  of God! (Thursday 1-04-2010)

For this God is our God forever and ever; he will be our guide even to the end. Psalm 48:14 (NIV)
God is our guide in every step we take and every breath we take!

We do not know what will be next for us in live, but He will send us in the right direction every time.

God will keep on guiding us even unto death.

There is no need to worry.

We must just simply enjoy His presence and let him guide us in the direction he wants us to go.

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo


God se Beloftes aan ons! (Woensdag  31-03-2010)

Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug.
Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, huigelaars  Jakobus 4:7-8
Satan is oorwin to Jesus aan die kruis gesterf het en weer opgestaan het. Die duiwel is ergter nog in ons allerdaagse lewe en hy hou nie op om ons aan te val nie.

Is daar kragte en magte wat ons nie kan sien nie? Bestaan Satan? Ja glo dit! Of jy dit glo of nie dit is daar en lê en wag vir jou om elke hoek en draai!

Dit is nodig om jou vyand te ken, want as ons weet hoe hy te werk gaan en weet wat sy metodes, vermoëns en sy geskiegenis is, kan ons meer gereed wees om onself teen sy aanslae te verdedig.

Moenie toegee aan versoekings en sonde nie en hy sal wegvlug van ons.

Ons toekoms is in GOD wat ons die krag sal gee om te oorwin.

God’s Promises to us! (Wednesday 31-03-2010)

Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. James 4:7-8
Jesus defeated Satan the day He died on the cross and was resurrected.  The devil is still present in our daily lives and does not stop attacking us.

Is there powers and forces we cannot see? Does Satan exist?  Yes believe it! Whether you believe it or not he lays waiting for us every moment of the day.

It is necessary to know your enemy.  If we know how he operates and what his methods, his abilities, and his history is, then we can be ready against his attacks.

Do not concede to temptation and sins and he will flee from us.

Our future is with GOD that will give us the strength and power to overcome.

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo


God se Beloftes aan ons! (Dinsdag  30-03-2010)

En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Jakobus 5:15
God genees vandag nog! 

Hy bly die groot geneesheer.
Dit kan en sal nooit verander nie.
Ons moet die waarde en krag van gebed nooit onderskat nie.
Ons moet net altyd onthou: Dit sal altyd net Hy wees wat gebede antwoord en genesing bring as antwoord op ons gebede.
Daarom moet ons aan die Here alle lof en eer gee!!
Ons moet ook aanvaar dat die Here nie altyd antwoord soos ons graag die antwoord wil hê nie, en ons moet dit so aanvaar. Onthou net Hy sal ons altyd antwoord!

Waarvoor kan ons bid?

Vir enigiets wat vir ons belangrik is en tot eer van God kan strek.

- Bid vir mense wat siek is
- Bid vir mense wat swaarkry
- Bid dat God situasies en omstandighede kan verander
- Bid vir mense wat vir die Here werk
- Bid vir die verkondiging van sy Woord
- Bid dat sy koninkryk mag kom
- Bid dat God se wil sal geskied
- ....

God’s Promises to us! (Tuesday 30-03-2010)

And the prayer offered in faith will make the sick person well; the Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. James 5:15
God heals even today! He stays the great physician. It will never change.

We must never underestimate the value and power of prayer.
We must just always remember: It will always be God that answers our prayers and that will give healing.
We therefore always have to give God all the praise and glory!!
We must always accept that He not always answer our prayers the way we want it, but we must accept how He answers.
Remember God will always answer our prayers. 

What can we pray for?

For anything that can be for the glory of God and that is important to us

- Pray for sick people
- Pray for people that are going through hardship
- Pray that God will change circumstances and situations we are in
- Pray for people that are working for God
- Pray for the preaching of his Word.
- Pray for His kingdoms comes
- Pray that His will be done
- .....

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo


God se Beloftes aan ons! (Maandag  29-03-2010)

Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God.  2 Korinthiërs 5:17& 18a
Wanneer jy jouself aan God oorgee en maak God jou nie heel nie Hy maak jou nuut!

Die eerste verandering wat plaasvind is dat ons nou nie meer ander mag beoordeel volgens menslike maatstawe (die vlees) nie. Ons moet as ons na ander kyk, kyk soos God na ons kyk. Die vergifnis wat God aan ons gee raak ons ook nie onaangeraak nie.  Soos die dit in die teks gestel word:  “Die oue is verby, die nuwe het gekom “.

As nuwe skeppings moet ons nie meer die ons eie eer soek nie, maar ander onvoorwaarlik te vergewe.

Dit is ook nie net ons wat nou gaan verander nie, maar jou wêreld gaan ook nuut word.

Die nuwe jy moet vir ander sigbaar wees deur jou dat jou optrede en dade van opregt- en dankbaarheid sal getuig.

God’s Promises to us! (Monday 29-03-2010)

Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come! All this is from God 2 Corinthians 5:17 & 18a
When you turn yourself to God, God does not mend you He makes you a new being!

One of the first that happens in us is that we are not allowed to judge other according to worldly standards anymore. We have to look onto others the way God looks onto us. God’s forgives did not leave us untouched. As the scripture says: “the old has gone, the new has come!”

Being a new person we must not look for our own honour. We have to forgive others unconditionally.

Not only do we change but also our world around us will change.

The new you must be visible to others in the way you live and do things and. It also has to testify of sincerity and gratitude to God!  

    oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo


God se Beloftes aan ons! (Saterdag 27-03-2010)

As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra."   -  Matheus 21:22
Hierdie teks handel oor jou geloof en oor wat jy in jou gebede vra.

Elke gelowige se gebed sal deur God beantwoord word. Jy moet egter aanvaar en onthou dat God jou gebed nie altyd antwoord soos jy dit wil hê nie, maar wat ten goede vir jou is. Hy antwoord ook nie altyd onmiddelik nie!

God se Woord is die waarheid en sal vir altyd bly staan. Wanneer jy volgens die riglyne in die Woord van God bid bid jy volgens die wil van God. Jy moet egter versigtig wees om die beloftes wat God aan ons maak te vat en jou eie te maak en nie op die voorwaardes wat dikwels daaraan gekoppels is te gehoorsaam nie.

Geloof kom deur elke dag God se woord aan te hoor en so sal die Woord jou opgebou en bemoedig. Gaan en bestudeer die Woord en leer om daarvolgens te bid.

God’s Promises to us! (Saturday 27-03-2010)

If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer  -  Mathew 21:22
God will answer ever person that believes prayer. You have to accept that God does not answer you’re your prayer the way you want it, but what is best for you. He does not always answer immediately either!

God’s word is the truth and will always stand the test of times. When you follow the guidelines that God as put out for us on how to pray you then are following his desire. You have to be very careful when you take a promise of God and make it your own. You have to take note of the stipulations that goes with that promise and obey it.

Faith comes through listing to what God has to say every single day. You faith will then grow and you will be encouraged. Study the Word of God and you will learn how you have to pray.

oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo


God se Beloftes aan ons! (Vrydag 26-03-2010)

en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het.  -  Romeine 5:5
Desedae as jy die baniere teen die lamppale lees is dit net opskrifte van moord, misdaad, korupsie, werkloosheid, ressie en alle ander slegte nuus.

Gaan jy tans deur ‘n tyd wat jy omtrent elke dag sê ek wil hierdie tyd nie weer oor hê nie?

As ons die verse 1 tot 11 saam met vers 5 lees, dan word vir jou gesê dat jy jou moet verheug oordat jy swaarkry. Swaarkry kweek volharding, volharding kweek weer egtheid en geloof en dit kweek weer hoop! Hoop beskaam ons nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het!

Maak die swaarkry wat jy tans deurgaan nie vir jou sin nie? Hoe hanteer jy dit? Is dit tans moeilik om dit elke dag te verduur? Kan jy nog vasbyt en aangaan?

Jy moet gaan soek wat die rede van jou swaarkry is! As jy die doel vind, of die rede waarom jy moet deur druk, sal jy die antwoord van hoe om dit te hanteer vind.

As jou swaarkry vir jou op ‘n manier vir jou betekenis kan kry, sal jy kan sien hoe jy daardeur moet kom.

Dalk is dit ondat jou kinders jou nodig het, of om jou ‘n sterker en beter mens anderkant te laat uitkom? Die antwoord sal net God vir jou gee wanneer Hy voel jy gereed is!

Vir my het God bykans vier jaar laat wag en ek glo toe Hy voel ek was gereed het ek begin om antwoorde te kry!

MOET NET NOOIT OPHOU GLO EN TE BID NIE!


God’s Promises to us! (Friday 26-03-2010)

and hope does not disappoint us, because God has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit, whom he has given us.  -  Romans 5:5
Every day when you drive past the lamppost the only headlines you read is about murder, crime, corruption, unemployment, recession and every other form of bad news imaginable.

Are you currently going through a time where you almost daily are saying you do not want to have a repeat of what you are going through?

If we read verses 1 to 11, then you are told to be that you have to rejoice that you are going through bad times. Struggling teaches you perseverance, perseverance cultivates genuineness and faith in turn grows to hope! Hope never disappoints us, because God has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit, whom he has given us.

Are the struggles you currently going though not making sense? How are you coping? Is it difficult for you to endure every day? Are you able to keep at it?

It is up to you to go and find why you are struggling. Once you find the purpose why you are struggling or you find why you have to persevere you will find the answer how to cope.

Maybe you realize that your kids need you. Or is it to make you a stronger and better person? The answer only God will provide you when he feels you are ready!

My answers God only gave me after almost four years and I believe that it was because I only then were ready to receive them!

NEVER STOP BELIEVING AND PRAYING GOD WILL ANSWER YOU!

oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo

God se Beloftes aan ons! (Donderdag 25-03-2010)

Vrede vir dié wat ver is, vrede vir dié wat naby is, sê die Here. Ek sal hulle genees
  -  Jesaja 57:19 
In Exodus 15:26 (want dit is Ek, die Here, wat julle gesond hou ) sê God alreeds dat Hy ‘n God van genesing is.
In die Nuwe Testament is daar 11 geleenthede waar mense Jesus genader het vir genesing. Nie een keer het Hy hulle weggewys of geweier om hulle te genees nie.
Om genesing van God the ontvang is daar sekere bybelse stappe en riglyne wat jy moet volg
1Onderwerp Jouself aan God en Sy gebod
2Moet nooit ophou om jou Bybel te lees nie. So sal jy jouself gedurig verseker van God se beloftes aan ons
3Bid en glo!
4Vra jou gemeente se herder on jou te salf ‘n vir jou genesing aft e bid
5MOET NOOIT OPHOU OM TE BID EN TE GLO NIE!

-------ooOoo-------

God’s Promises to us! (Thursday 25-03-2010)

Peace, peace, to those far and near, says the LORD. "And I will heal them. Isaiah 57:19
Already in Exodus God says that he is a God of healing (for I am the LORD, who heals you. Exodus 15:26).
There are 11 occasions documented in the Bible (New Testament) where people approached Jesus for healing. Jesus not once refused or turned any of them away!
To receive healing from God there are biblical steps that you have to follow that  very clear. These step are:
1Submit yourself yourself to God and his commandments
2Read your Bible to continuously be assure of God’s promises.
3Pray in Faith
4Request the shepard of your church to anoint you with oil and pray the prayer of faith over you.
5NEVER STOP BELIEVING AND PRAYING!

oOo---------------------------ooOoo--------------------------oOo